Installation, brug og vedligeholdelse af højspændingsafbrydere

2020/11/11

Til installation, brug og vedligeholdelse af højspændingsvakuumafbrydere, you must first understand this thing if you want to use it. The following describes the installation, use and maintenance of vacuum afbrydere.

1 Efter udpakning skal du kontrollere, om isoleringsdækslet til afbryderen på stangen er beskadiget, og om produktets typeskilt og certifikat stemmer overens med det faktiske produkt.

 

2 Inden du lægger søjlen påafbryderKontroller omhyggeligt, om nominel spænding og nominel strøm for hvert betjeningselement er i overensstemmelse med den aktuelle situation. Og brug luknings- og åbningsmetoderne til mekanismen til at udføre prøvehandling for at kontrollere, om indikatorerne er korrekte.

 

3 Denafbryderkan opstilles i en eller to poler.

 

4 På grund af sin specielle designstruktur, erafbryderi denne kolonne sikrer, at brugeren er vedligeholdelsesfri under langvarig brug.

 

5 Brugere har ikke tilladelse til tilfældigt at udskifte elektriske komponenter, der er uoverensstemmende med de originale specifikationer.

 

6 Operatøren skal have en foreløbig forståelse af mekanismens ydeevne, installation, justering og vedligeholdelseskendskab og skal registrere problemerne under drift og underrette producenten om nødvendigt.