Driftsprocedurer for koblingsudstyr

2020/09/11

Trinet til transmission af kraft

1 Installer den bageste tætningsplade først, og luk derefter frontlågen.

2 Betjen jordforbindelsesspindlen, og åbn den.

3 Brug overførselsbilen (platformstruck) til at skubbe håndvognen (i åben tilstand) ind i kabinettet (testposition).

4 Sæt det sekundære stik i det statiske stik (testpositionens indikator er tændt), og luk den midterste frontlåge.

5 Brug håndtaget til at skubbe håndvognen fra testpositionen (åbningstilstand) til arbejdspositionen (indikatoren for arbejdsposition er tændt, og indikatoren for testposition er slukket).

6 Luk afbrydervognen.

 

Strømsvigt (eftersyn) driftstrin

1 Åbn afbrydervognen.

2 Brug håndtaget til at trække håndvognen tilbage fra arbejdsposition (åbningstilstand) til testposition.

3 (Arbejdspositionsindikatoren er slukket, og testpositionsindikatoren er tændt).

4 Åbn den midterste frontlåge.

5 Træk det sekundære stik ud af det statiske stik (testpositionens indikator er slukket).

6 Brug overførselsvognen til at trække håndvognen (i åben tilstand) ud af kabinettet.

7 Betjen jordforbindelsesspindlen, og luk den.

8 Åbn den bageste tætningsplade og den forreste nederste dør.

Bemærk: Den nederste afskærmningshåndvogn og den midterste (nederste) PT-håndvogn kan trækkes direkte ud af kabinettet, når bussen kører.