"Fem forebyggelser" af højspændingsudstyr

2020/09/02

"Fem forebyggelser" afHøjspændingsudstyr

1. Efter vakuumafbrydervognen ihøjspændingskontaktskaber lukket ved testpositionen, kan trolleyafbryderen ikke komme i arbejdsposition. (Undgå lukning med belastning)

2. Når jordkniven i højspændingskabinettet er i lukket position, kan trolleyafbryderen ikke lukkes. (Undgå lukning med jordledning)

3. Når vakuumafbryderen i højspændingsafbryderkabinettet lukkes, låses kabinets bagdør med maskinen på jordforbindelse. (Undgå ved en fejltagelse at oplade intervallet)

4. Vakuumafbryderen ihøjspændingsudstyrer lukket, når den fungerer, og jordforbindelse kan ikke sættes i. (forhindrer den levende jordledning i at hænge)

5. Vakuumafbryderen ihøjspændingsudstyrkan ikke forlade trolleyafbryderens arbejdsposition, når den er lukket. (Undgå belastning)

Medium Voltage Switchgear